Kies een regio

Kies hier boven de regio waarop u wilt zoeken.


van zwienen drukkerij en print mogelijk heden zoals enveloppen visitekaartjes logos

Waarom D.I.B.

In navolging van de Plaatselijke Informatieboeken welke Uitgeversgroep Van Zwienen in 27 gemeentes uitbrengt, hebben wij om onze klanten nog meer service te kunnen bieden ons grote informatiebestand gepubliceerd op Internet.
Via deze pagina's kunt u door dit bestand zoeken naar bedrijven. Als extra service bieden wij de mogelijkheid van banners en links vanuit ons digitale bestand naar webpagina's en e-mail adressen zodat er snel nadere informatie ingewonnen kan worden over de vermelde bedrijven.

Tel.: 0182 - 302928
Fax : 0182 - 302920
dib